χριστοηγεννα

Περί της ενανθρωπήσεως του Κυρίου

1
Δεκέμβριος 24, 2013 στις 8:29 πμ

Ο άγιος Νικόδημος εξηγώντας, γιατί ενανθρώπησε ο Κύριος, λέγει: « Ο προφήτης Ησαίας είπεν “ου πρέσβυς, ουδέ άγγελος, αλλ᾽ αυτός […]