ΧΡΙΣΤΙΑΝΚΗ ΖΩΗ

Θεμελίωση και προοπτική της χριστιανικής ζωής

1
Σεπτέμβριος 19, 2013 στις 14:14 μμ

του Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη Η χριστιανική ζωή θεμελιώνεται στα μυστήρια. Αυτά δεν αποτελούν μαγικές τελετές που αλλάζουν μηχανικά τον άνθρωπο […]