ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ, ΤΙΚΤΕΙ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ (Ύμνοι Χριστουγέννων)

Δεκέμβριος 23, 2011 στις 9:28 πμ

Σήμερον ἡ Παρθένος, τίκτει τὸν Δεσπότην, ἔνδον ἐν τῷ Σπηλαίῳ. Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ, Ῥᾷον σιωπήν, τῷ πόθῳ […]