Χερουβικός

Ο Χερουβικός ύμνος και η ευχή αυτού

15
Νοεμβρίου 28, 2013 στις 9:30 πμ

«Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν νυν βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον […]

Ο Χερουβικός ύμνος και η ευχή αυτού

15
Οκτώβριος 7, 2013 στις 11:30 πμ

«Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν νυν βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον […]

+Διονυσίου, Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης: «Ο χερουβικός ύμνος»

alt
Σεπτέμβριος 20, 2012 στις 12:56 μμ

Ο Χερουβικός ύμνος «Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιοτικήν αποθώμεβα […]