ΧΕΡΙΑ ΘΕΟΥ

Στα χέρια του Θεού

Μάιος 21, 2014 στις 16:46 μμ

Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου Εαυτούς καί αλλήλους καί πάσαν τήν ζωήν ημών Χριστώ τώ Θεώ παραθώμεθα. Τους εαυτούς μας και τους […]