Χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Αμορίου Νικηφόρου

Γενική άποψη του Aγίου Όρους με τα καθιδρύματα, απόστολοι, αρχάγγελοι, μοναχοί και άγιοι

1
Ιανουάριος 20, 2014 στις 19:12 μμ

Στο κέντρο παριστάνονται σχηματικά οι δύο όψεις του Aγίου Όρους, χωρισμένες από ένα χείμαρρο που πηγάζει λίγο πιο κάτω από […]