ΧΑΤΙΡΙ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Χατίρι στους Ρώσους το μέλος που υποδείξαμε

1
Σεπτέμβριος 18, 2013 στις 16:50 μμ

Η Εκκλησία δεν πρόκειται να υποδείξει άλλο μέλος για το ΔΣ της Κύπρου, αν δεν εγκριθεί από την εποπτική αρχή, […]