ΧΑΡΙΣΑΜΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Αν σηκώσουμε τον Σταυρό μας!

1
Νοεμβρίου 12, 2012 στις 12:45 μμ

Σε όλους μας ο Θεός δίνει έναν σταυρό, που είναι οι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες. Σωματικές ασθένειες είναι […]