Χαιρετισμοί στην Οσία Θεοδώρα Μυροβλύτιδα

Χαιρετισμοί στην Οσία Θεοδώρα Μυροβλύτιδα

Αύγουστος 25, 2014 στις 10:14 πμ

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.  Τη Θεοδώρα τη Οσία ύμνον άσωμεν Τη δοξασάση τον Θεόν βίου λαμπρότητι Και θεόθεν […]