φρικτός

Η Α΄ Προηγιασμένη στον Φρικτό Γολγοθά (φωτο)

1
Μάρτιος 27, 2013 στις 7:44 πμ

Την πρωΐαν της Καθαράς Τετάρτης, 7ης /20ης Μαρτίου 2013, ετελέσθη εις τον Πατριαρχικόν και Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και […]