Φοβερό όραμα τού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού περί της πλάνης των «ζηλωτών».

Φοβερό όραμα τού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού περί της πλάνης των «ζηλωτών».

.
Σεπτέμβριος 16, 2013 στις 13:00 μμ

Όταν άλλαξε το ημερολόγιον και η Εκκλησία ακολούθησε το νέον ημερολόγιον, το Άγιον Όρος, ένεκα της παραδόσεως διετήρησε την χρήσιν […]