Φιλάνθρωποι Άγιοι

Φιλάνθρωποι Άγιοι

.
Ιανουάριος 14, 2014 στις 13:30 μμ

Αβραάμ, έχει σχέση με την φιλοξενία. Φιλοξένησε τρεις Αγγέλους. Η απεικόνιση αυτή θεωρείται ότι είναι μία από τις λίγες παραδεκτές […]