φιλάνθρωπε

Πανάγαθε Πατέρα, Φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ, Πανάγιον Πνεύμα, Τριάς ομοούσιε…

Ιούνιος 22, 2016 στις 13:55 μμ

Γέρων Ιωαννίκιος Διονυσιάτης (1942-2006) Πανάγαθε Πατέρα, Φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ, Πανάγιον Πνεύμα, Τριάς ομοούσιε, Σ΄ευχαριστώ διά την πρόνοιαν που έδειξες […]

Ευχή πριν από την ανάγνωση ιερών κειμένων

1
Ιανουάριος 13, 2014 στις 5:59 πμ

Έλλαμψον εν ταίς καρδίαις ημών φιλάνθρωπε Δέσποτα το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον […]

Φιλάνθρωπε Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου…

1
Οκτώβριος 30, 2013 στις 6:02 πμ

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δε λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου […]