Υποστράτηγος

Αγίου Ιωάννη τής Κροστάνδης: Υπερηφάνεια

15
Ιανουάριος 24, 2014 στις 12:45 μμ

Η εμφάνιση της σατανικής υπερηφάνειας στους ανθρώπους Η υπερηφάνεια συνηθέστατα κάνει την εμφάνισή της στον άνθρωπο με τον εξής τρόπο: […]