υπομένομε

Πρέπει με ευχαριστία να υπομένομε το θέλημα του Κυρίου

Μάιος 27, 2016 στις 17:52 μμ

Αγίου Διαδόχου Επίσκοπος Φωτικής Όπως το κερί αν δεν ζεσταθεί και μαλαχθεί πολύ δεν μπορεί να δεχτεί την σφραγίδα που […]