ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μάθετε υπολογιστές από την Μητρόπολη Κισάμου

Σεπτέμβριος 3, 2016 στις 13:33 μμ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ Κατόπιν εθελοντικής προσφοράς καθηγητών πληροφορικής, θα λειτουργήσουν και φέτος, στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Πληροφορικής […]

Μάθετε υπολογιστές από την Μητρόπολη Κισάμου

Σεπτέμβριος 3, 2016 στις 13:33 μμ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ Κατόπιν εθελοντικής προσφοράς καθηγητών πληροφορικής, θα λειτουργήσουν και φέτος, στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Πληροφορικής […]