υποθέσεως

Περί της υποθέσεως Τελώνου και Φαρισαίου

15
Φεβρουάριος 24, 2013 στις 12:47 μμ

Του Χριστάκη Ευσταθίου, Θεολόγος «Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται» Η είσοδος στην περίοδο του Τριωδίου σπρώχνει τον άνθρωπο να εγκολπωθεί την […]