υπερβολική

Η υπερβολική αγάπη του Θεού στον μετανοημένο άνθρωπο

15
Ιανουάριος 17, 2014 στις 12:30 μμ

ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΙΘ΄ Τά εκούσια, Σωτήρ, καί τα ακούσια πταίσματά μου καί τα φανερά καί κρυπτά και γνωστά καί άγνωστα πάντα […]