τσομπάνος

Ο τσομπάνος που πήγε στον Παράδεισο!

Μάιος 4, 2017 στις 19:48 μμ

Αυτός ό τσοµπάνος, πού πήγε στόν Παράδεισο, τόν λέγανε Μαυρογένη, γιατί είχε µαύρα γένια καί ζούσε µέ τήν γυναίκα του […]

Ο τσομπάνος που πήγε στον Παράδεισο

15
Νοεμβρίου 1, 2013 στις 11:30 πμ

Αυτός ό τσοµπάνος, πού πήγε στόν Παράδεισο, τόν λέγανε Μαυρογένη, γιατί είχε µαύρα γένια καί ζούσε µέ τήν γυναίκα του […]