τρόπους

Βρίσκει τρόπους ο Θεός

Ιούνιος 1, 2016 στις 15:33 μμ

Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνουμε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.