Τροπάριο

Το Τροπάριο της Κασσιανής (Video)

15
Απρίλιος 30, 2013 στις 7:23 πμ

Τροπάριο Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σην αισθομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη, μύρα σοι προ του […]

Το Τροπάριο της Κασσιανής (Video)

Απρίλιος 10, 2012 στις 12:31 μμ

Τροπάριο Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σην αισθομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη, μύρα σοι προ του […]