ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ

Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους…

1
Οκτώβριος 8, 2013 στις 16:29 μμ

Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους. Ο ένας τον εγκαταλείπει κατά την ώραν του θανάτου, ο άλλος κατά τον ενταφιασμόν και […]