Το τελευταίο πεντακοσάρικο

Το τελευταίο πεντακοσάρικο (Αληθινή Ιστορία)

Μάιος 11, 2016 στις 13:55 μμ

«Έλπιζε επί Κύριον, και πράττε το αγαθόν… και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.» […]

Το τελευταίο πεντακοσάρικο…

Μάιος 9, 2014 στις 12:20 μμ

«Έλπιζε επί Κύριον, και πράττε το αγαθόν… και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.» […]