Το κάψιμο του Ιούδα στον Πόντο

Το κάψιμο του Ιούδα στον Πόντο

.
Μάιος 6, 2013 στις 13:15 μμ

Μετά την δεύτερη Ανάσταση, Διπλανάσταση, σε πολλά χωριά στον Πόντο είχαν το έθιμο του καψίματος του Ιούδα του Ισκαριώτη. Έφτιαχναν […]