Το ευαγγέλιο του Οστρομίρ

Το ευαγγέλιο του Οστρομίρ

.
Δεκέμβριος 13, 2012 στις 14:15 μμ

Τα κράτη των Ανατολικών Σλάβων είχαν στενούς δεσμούς με το Βυζάντιο, και σε όλες τις Τέχνες προσπαθούσαν να το μιμηθούν. […]