Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιουνίου 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιουνίου 2016

Ιούνιος 12, 2016 στις 4:02 πμ

Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συγκροτησάντων αὐτήν 318 θεοφόρων Πατέρων – κατά Ιωάννην […]