Το βιολί της ψυχής

Το βιολί της ψυχής

.
Ιανουάριος 7, 2014 στις 15:01 μμ

Μέσα στην πολυθόρυβη λεωφόρο, ένας τυφλός, στο πεζοδρόμιο παίζει απαλώτατες αρμονίες με το βιολί του. Ο κόσμος γύρω του φωνάζει, […]