του κυρίου

Τί γιορτάζουμε την ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου;

Ιούνιος 9, 2016 στις 6:36 πμ

Με βάση το Πάσχα, εορτάζει 39 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. «Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ίνα πέμψη τον Παράκλητον […]