Τι συμβολίζει το χέρι του ιερέα που ευλογεί;

Τι συμβολίζει το χέρι του ιερέα που ευλογεί;

.
Δεκέμβριος 3, 2013 στις 13:20 μμ

Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ευλογούσε την ημέρα της αναλήψεώς Του. «Καί αφού σήκωσε τα χέρια Του, ευλόγησε και […]