Τι είναι η Μεσοπεντηκοστή;

Μεσοπεντηκοστή σήμερα: Τι είναι;

Μάιος 2, 2018 στις 12:38 μμ

«Ο Μεσσίας (= Χριστός), όταν η εορτή ήταν στο μέσο, στάθηκε ανάμεσα στους διδασκάλους του μωσαϊκού Νόμου και τους δίδασκε». […]

Μεσοπεντηκοστή σήμερα: Τι είναι;

Μάιος 10, 2017 στις 13:39 μμ

«Ο Μεσσίας (= Χριστός), όταν η εορτή ήταν στο μέσο, στάθηκε ανάμεσα στους διδασκάλους του μωσαϊκού Νόμου και τους δίδασκε». […]

Τι είναι η Μεσοπεντηκοστή;

Μάιος 14, 2014 στις 12:21 μμ

«Ο Μεσσίας (= Χριστός), όταν η εορτή ήταν στο μέσο, στάθηκε ανάμεσα στους διδασκάλους του μωσαϊκού Νόμου και τους δίδασκε». […]