«Τι αν φυλάξω

«Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό»;

,
Ιανουάριος 15, 2013 στις 15:02 μμ

Ρώτησε κάποιος τον αββά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό»; Και απάντησε ο Γέροντας: «Τήρησε αυτά που […]

«Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό»;

,
Ιανουάριος 15, 2013 στις 15:02 μμ

Ρώτησε κάποιος τον αββά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό»; Και απάντησε ο Γέροντας: «Τήρησε αυτά που […]