ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Η σπάνια βυζαντινή χρυσή λειψανοθήκη της Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα

Νοέμβριος 29, 2017 στις 17:54 μμ

Στο βιβλίο του θεολόγου Αριστείδη Γ. Πανώτη, Παύλος Στ’ – Αθηναγόρας Α’: Ειρηνοποιοί, Ίδρυμα Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ, Αθήναι 1971, σσ. 261, […]

Η σπάνια βυζαντινή χρυσή λειψανοθήκη της Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα

Νοέμβριος 30, 2016 στις 21:06 μμ

Στο βιβλίο του θεολόγου Αριστείδη Γ. Πανώτη, Παύλος Στ’ – Αθηναγόρας Α’: Ειρηνοποιοί, Ίδρυμα Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ, Αθήναι 1971, σσ. 261, […]

Στην Κύπρο η Τίμια Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα

1
Οκτώβριος 17, 2013 στις 14:51 μμ

Με τιμές αρχηγού κράτους και με στόχο την τόνωση του θρησκευτικού αισθήματος, αλλά και την οικονομική ενίσχυση της αναστύλωσης της […]