Τιμίων

Η ιστορία της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

15
Απρίλιος 3, 2013 στις 10:35 πμ

Του Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομου Τελίδη Μπορούμε να ονομάσουμε χωρίς υπερβολή τη λειτουργία αυτή, μαζί με τα λειτουργικά χειρόγραφα, «Λειτουργία της […]