Τεράστιο

Τεράστιο το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας

15
Ιούνιος 5, 2013 στις 7:52 πμ

Στις 15, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2013 ορίσθηκε να συγκληθεί η ετήσια συνεδρίαση της Ιεραρχίας με θέμα «Ο ρόλος […]