ΤΕΛΕΣΗ

Ποια είναι τα Λειτουργικά Σκεύη;

4 Οκτωβρίου, 2016 στις 16:15 μμ

Για την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και των άλλων Μυστηρίων ή Ιεροπραξιών απαιτείται ή χρήση διαφόρων σκευών, αποκλειστικά […]