τελειότητα

Πώς θα οδηγηθεί κάποιος στην τελειότητα

Σεπτέμβριος 29, 2018 στις 9:57 πμ

«Δεν μπορεί να είναι κανείς τέλειος, εάν δεν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στην καρδιά και στο σώμα·εάν δεν μάθει δηλαδή: να […]

Οι προσευχές και οι δεήσεις από μόνες τους δεν μας οδηγούν στην τελειότητα

Σεπτέμβριος 5, 2016 στις 15:49 μμ

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ Οι προσευχές και οι δεήσεις από μόνες τους δεν μας οδηγούν στην τελειότητα. Στην τελείωση […]

Η τελειότητα της αγάπης βρίσκεται στην ένωση με τον Θεό!

Απρίλιος 12, 2016 στις 18:34 μμ

Να αγαπάς τον Θεό έτσι όπως Εκείνος μας πρόσταξε να τον αγαπάμε και όχι όπως τον αγαπούν τάχα οι πλανεμένοι […]

Η απάτη που χρησιμοποιεί ο εχθρός, για εκείνους που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα

15
Ιανουάριος 24, 2013 στις 16:54 μμ

Του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Όταν ο εχθρός δεν μπορή να νικήση ούτε αυτούς που έχουν εξαρτηθή από την αμαρτία, […]