Τα φρονήματα του αληθινού μοναχού

Τα φρονήματα του αληθινού μοναχού

.
Οκτώβριος 23, 2013 στις 13:20 μμ

– Η περιφρόνηση όλων των πραγμάτων του κόσμου. – Η παντοτεινή διαμονή στην ησυχία. – Η προφύλαξη της οράσεως. – […]