Τα τρία πιο σοβαρά λάθη που γίνονται κατά την εξομολόγηση

Τα τρία πιο σοβαρά λάθη που γίνονται κατά την εξομολόγηση

.
Ιανουάριος 9, 2014 στις 14:30 μμ

Για τη συγχώρηση των παραπτωμάτων μας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλήθεια και η ει­λικρινής εξαγόρευση. Αλλά ποιοί είναι εκείνοι, πού, […]