Τα εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου

Τα εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου (ΒΙΝΤΕΟ)

Απρίλιος 29, 2016 στις 16:42 μμ

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.