ΤΑΧΥΠΑΛΜΙΑ

Δείτε τις αιτίες που έχετε ταχυπαλμίες χωρίς να το περιμένετε

Ιούνιος 9, 2014 στις 20:00 μμ

Η ταχυκαρδία προκαλείται από κάτι που διαταράσσει τις φυσιολογικές ηλεκτρικές ώσεις που ελέγχουν το ρυθμό με τον οποίο η καρδιά […]