ταραχές

Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει τις ταραχές

Απρίλιος 14, 2016 στις 17:23 μμ

Όπως έχει υποχρέωσι αναπόφευκτη κάθε χριστιανός, όταν χάση την ειρήνη της καρδιάς του να κάνη το ο,τι μπορεί για να […]