Ταπείνωση: Το Κλειδί της πόρτας του Ουρανού

Ταπείνωση: Το Κλειδί της πόρτας του Ουρανού

Μάιος 27, 2014 στις 8:52 πμ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Λοιπόν, αδελφέ, αν αγαπάς την ειρήνη της καρδιάς, αγωνίζου να εισέλθης σ᾿ αυτήν από την πόρτα […]