Σύρις

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου…

15
Μάρτιος 4, 2013 στις 9:59 πμ

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοί δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, […]