Σύμβολον της Πίστεως

Το Σύμβολον της Πίστεως (Πιστεύω)

15
Μάιος 16, 2012 στις 12:08 μμ

Το Σύμβολον της Πίστεως, ή «Πιστεύω», αποτελείται από δώδεκα άρθρα, νοηματικάς ενότητας. Συνετάχθη εις τα μεν επτά πρώτα άρθρα υπό […]