ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ

Η προετοιμασία για τον θάνατο – Αρχ. Σωφρόνιος του Έσσεξ

Μάιος 14, 2014 στις 19:00 μμ

Είναι φυσικό, επειδή όλοι σας γερνάτε και προσβάλλεσθε από ασθένειες, να ετοιμάζεσθε επίσης για το αναπόφευκτο. Να ετοιμάζεσθε όμως εορταστικά, […]