ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σέρρες: Σχολικό εγχειρίδιο διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας με τη συνεργασίας της Μητρόπολης

1
Μάιος 17, 2013 στις 17:00 μμ

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας» είναι ο τίτλος του πρώτου πανελλαδικού σχολικού εγχειριδίου διδασκαλίας που εξέδωσε η […]

Σέρρες: Σχολικό εγχειρίδιο διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας με τη συνεργασίας της Μητρόπολης

1
Μάιος 17, 2013 στις 17:00 μμ

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας» είναι ο τίτλος του πρώτου πανελλαδικού σχολικού εγχειριδίου διδασκαλίας που εξέδωσε η […]