συνειδότος

Περί πονηρού συνειδότος

15
Σεπτέμβριος 5, 2013 στις 8:51 πμ

Πονηρόν συνειδός είναι το συνειδός του αθετούντος τον θείον ηθικόν νόμον ανθρώπου και επιζητούντος την επικράτησιν των υπαγορεύσεων του ιδίου […]