ΣΥΝΔΟΥΛΟΙ

Σύνδουλοι θα κρίνουν συνδούλους – Αγιογραφικά παραδείγματα

Ιούνιος 15, 2017 στις 22:01 μμ

Τί λέει λοιπόν προς αυτούς; «Με είδατε να πεινώ και με θρέψατε∙ με είδατε γυμνό και με ντύσατε∙ ξένο και […]