συν΄δριο

Διεθνές Συνέδριο: Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή του

1
Δεκέμβριος 5, 2013 στις 7:10 πμ

1700 χρόνια από το Διάταγμα των Μεδιολάνων Μία πληρέστερη εικόνα της προσωπικότητας του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της εποχής του επιχειρούν […]