ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Πώς θα αλλάξουν τα αναστημένα σώματα κατά την Δευτέρα Παρουσία;

1
Μάιος 7, 2013 στις 18:19 μμ

του Αγ. Συμεών του Νέου του Θεολόγου Μαρτυρία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, στον οποίον ο Θεός αποκάλυψε πώς […]